Hotline: +84 280 350 99 64

Clê, mỏ lết, tô vít

Tô vít 4 cạnh, 2 cạnh

Mã sản phẩm: TV
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Tô vít 4 cạnh, 2 cạnh: 145mm, 200mm, 235mm
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm