Hotline: +84 280 350 99 64

Đầu kìm vạn năng

Đầu kìm vạn năng

Mã sản phẩm: COM 80WQ
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Đầu kìm vạn năng
Tóm tắt sản phẩm: Đầu kìm vạn năng 3.5"
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm