Hotline: +84 280 350 99 64

Đầu kìm mũi dài

Đầu kìm mũi dài

Mã sản phẩm: LN 85WQ
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Đầu kìm mũi dài
Tóm tắt sản phẩm: Đầu kìm mũi dài 4"
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm