Hotline: +84 280 350 99 64

Đầu kìm cắt

Đầu kìm cắt

Mã sản phẩm: DIA 70WQ
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Đầu kìm cắt
Tóm tắt sản phẩm: Đầu kìm cắt 2.6"
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm