Hotline: +84 280 350 99 64

Clê, mỏ lết, tô vít

Chìa vặn tổ hợp

Mã sản phẩm: CVVN
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Chìa vặn tổ hợp số 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm