Hotline: +84 280 350 99 64

Clê, mỏ lết, tô vít

Chìa vặn kín

Mã sản phẩm: CVK
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Chìa vặn kín 17-23; 17-24
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm