Hotline: +84 280 350 99 64

Clê, mỏ lết, tô vít

Chìa vặn cổ phốt xe máy

Mã sản phẩm: SP 46W
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Chìa vặn cổ phốt xe máy liểu liền, kiểu gấp
Khuyến mãi:
Đặt mua

Mô tả sản phẩm